در حال بارگذاری ...
 • تالار قشقایی

  نمایش «عروسی »
  نویسنده: نیکولاى گوگول
  کارگردان: وحید اخوان
  ساعت اجرا: 19
  مدت اجرا: 95 دقیقه
  قیمت بلیت: 25 هزار تومان

  آغاز اجرا: یکشنبه 12 آذر سال 1396

  پایان اجرا: دوشنبه 27 آذر سال 1396

  ساعت اجرا: 19

  مدت اجرا: 95 دقیقه

  قیمت بلیت: 25 هزار تومان

   

  : نیکولاى واسیلیویچ گوگول
  : آبتین گلکار
  : وحید اخوان
  : حبیب دهقان نسب، کاظم هژیرآزاد، محمد ساربان، علیرضا درویش نژاد، وحید اخوان، محمدرضا خادمی، هومان سالکی، آسیه عطوفی، سودابه صادقی، الهام ذوالفقاریان، فاطمه پورمحمدی


  : سبا امیری، محمدرضا خادمی
  : علیرضا شفقى نژاد
  : وحید اخوان، فرشید حیدرى
  نظرات کاربران