از تاریخ
 تا تاریخ
 
مدیریت

مدیریت

مدیر مجموعه تئاتر شهر: دکتر سعید اسدی تلفن تماس: ۶۶۴۰۸۸۵۲-۰۲۱